Sant Gregori

Sant Gregori

9 de maig

Ermita de Sant Gregori

Sant Gregori és el dia en què tots els habitants de la nostra ciutat es dirigeixen en romeria a l'Ermita del Sant, en un ambient de sana alegria, i darrera la imatge del Sant, que va alliberar la ciutat de mortíferes plagues en el passat..