Imatge Corporativa

L'Ajuntament de Benicarló ha decidit, per acord plenari de 26 d'octubre de 2006, implantar una nova imatge per aconseguir una comunicació més fluïda i directa entre la institució i la ciutadania. La nova imatge presenta una nova aplicació modernitzada de l’escut, colors corporatius fixos i un logotip.

Aquesta nova imatge ha estat elaborada pel prestigiós estudi de disseny gràfic de Pepe Gimeno, que compta amb una gran trajectòria en el món del disseny i és responsable de projectes com la imatge corporativa de les Corts Valencianes, la imatge distintiva de la presidència espanyola de la Unió Europea a 2002, la marca turística de la Comunitat Valenciana o la nova imatge promocional de la ciutat de València.

Amb la implantació d'aquesta nova imatge es pretén facilitar la identificació de l’Ajuntament per part dels ciutadans. Fins ara, no existia una imatge homogènia i unitària i exemple d’això és que s’han comptabilitzat fins a 10 aplicacions diferents de l’escut de l’Ajuntament. Amb el nou manual d’identitat visual corporativa es pretén simplificar i normalitzar la imatge en totes aquelles accions de comunicació i promoció externa.

Els signes bàsics d'identitat visual de l'Ajuntament de Benicarló passen a ser el símbol (simplificació de l'escut històric de Benicarló), el logotip (denominació de la institució), el color d'aquests signes i la tipografia específica amb què es componen els textos dels diversos suports de comunicació.

Aquesta nova imatge corporativa està acompanyada d'una normativa gràfica que pretén donar a conèixer als professionals del disseny gràfic que treballen amb la imatge visual de l'Ajuntament les seues formes d'aplicació, les seues diferents versions i la seua adaptabilitat a les diverses circumstàncies i suports, dins d'una coherència i globalitat.

El Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament coordinarà les aplicacions de la imatge i les necessitats que puguen sorgir. Per a qualsevol qüestió, podeu adreçar-vos a correu.premsa@ajuntamentdebenicarlo.org

Des d'aquesta secció es poden descarregar diversos arxius relacionats amb la nova imatge corporativa de l'Ajuntament de Benicarló.