Indicador de transparència 13

Indicador de transparència i13

Órdrens del dia prèvies dels Plens Municipals.

Comissió de Transparència

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

Es publiquen totes les convocatòries de les sessions plenàries incloent-hi l'ordre del dia i la data, hora i lloc de la sessió.

Accions correctores

No en calen.

Última revisió: 07/04/2016

Propera revisió: 31/05/2016

Promou