Indicador de transparència 32

Indicador de transparència i32

Es possibiliten els suggeriments i la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics i Pressupostos municipals.

Participació Ciutadana

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

Es publica tota la informació disponible al web

Accions correctores

No en calen

Última revisió: 30/03/2017

Propera revisió: 30/03/2018

Promou