Indicador de transparència 35

Indicador de transparència i35

Es publiquen les Modificacions pressupostàries aprovades pel Ple o per la Junta de Govern, Alcalde o Regidor delegat.

Intervenció

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

Es publica al web tota la informació que exigeix l'indicador i es manté actualitzada.

Accions correctores

No en calen

Última revisió: 26/06/2017

Propera revisió: 26/06/2018

Promou

-->