Indicador de transparència 36

Indicador de transparència i36

Es publiquen els Pressupostos dels organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals.

Comissió de Transparència

Nivell de compliment (0 - 100%): 75%

Justificació del nivell de compliment

L'indicador no té assignat cap departament com a promotor. La informació del pressupost s'ofereix conjuntament amb la de la plantilla.

Accions correctores

Es proposarà assignar un departament com a promotor i que es publique la informació del pressupost de forma individual

Última revisió: 27/03/2017

Propera revisió: 27/06/2017

Promou