Indicador de transparència 65

Indicador de transparència i65

Es publiquen els Plans i Programes anuals i plurianuals en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seua execució?

Contractació

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

Una vegada aprovat el pla anual de contractació pública s'haurà de publicar en el perfil de contractant situat en la plataforma de contractació del Sector Publique, realitzat amb data 26 d'octubre de 2023.

Accions correctores

No cap

Última revisió: no hi ha cap revisió anterior.

Propera revisió: 31/12/2024

Promou

Comissió de Transparència

Pendent de localitzar el lloc o llocs on es publica la informació.

Nivell de compliment (0 - 100%): 0%

Justificació del nivell de compliment

No es publica la informació al web.

Accions correctores

La Comissió de Transparència, dins del Pla Estratègic de Transparència i Bon Govern, promourà les mesures correctores necessàries per a que es publique al web municipal la informació.

Última revisió: 07/04/2016

Propera revisió: 31/05/2016

Promou

Serveis Informàtics

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

Es publica tota informació existent relativa a l'indicador

Accions correctores

No en calen

Última revisió: 20/02/2017

Propera revisió: 20/02/2018

Promou

Intervenció

  • No es publica cap document al web relacionat amb l'indicador.

Nivell de compliment (0 - 100%): 0%

Justificació del nivell de compliment

No es publica cap pla ni programa anual i plurianual.

Accions correctores

En procés d'estudiar i establir les accions correctores a prendre.

Última revisió: 25/09/2015

Propera revisió: pendent d'establir.

Promou

Medi Ambient

Pendent de localitzar el lloc o llocs on es publica la informació.

Nivell de compliment (0 - 100%): en procés de valoració.

Justificació del nivell de compliment

En procés de valoració i/o justificació del nivell de valoració.

Accions correctores

En procés d'estudiar i establir les accions correctores a prendre.

Última revisió: no hi ha cap revisió anterior.

Propera revisió: pendent d'establir.

Promou

Aviva

  • No es publica cap document al web relacionat amb l'indicador.

Nivell de compliment (0 - 100%): 90%

Justificació del nivell de compliment

S'ha publicat tota la informació que consta al departament corresponent als plans anuals dels anys 2017, 2019 i 2020. No es disposa de pla d'actuació de l'any 2018.

Accions correctores

No se'n pot aplicar cap, ja que no es va fer pla d'actuació per a l'any 2018 i, per tant, no exisitix y no es pot publicar.

Última revisió: 30/01/2020

Propera revisió: 21/01/2021

Promou

Patrimoni

Pendent de localitzar el lloc o llocs on es publica la informació.

Nivell de compliment (0 - 100%): en procés de valoració.

Justificació del nivell de compliment

En procés de valoració i/o justificació del nivell de valoració.

Accions correctores

En procés d'estudiar i establir les accions correctores a prendre.

Última revisió: no hi ha cap revisió anterior.

Propera revisió: pendent d'establir.

Promou

Comunicació

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

Es publica el Pla íntegrament.

Accions correctores

No en calen.

Última revisió: no hi ha cap revisió anterior.

Propera revisió: 01/01/2023

Promou

Recursos Humans

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

Es publica la informació que exigeix l'indicador

Accions correctores

No en calen

Última revisió: 24/02/2017

Propera revisió: 24/02/2018

Promou

Urbanisme

Pendent de localitzar el lloc o llocs on es publica la informació.

Nivell de compliment (0 - 100%): en procés de valoració.

Justificació del nivell de compliment

En procés de valoració i/o justificació del nivell de valoració.

Accions correctores

En procés d'estudiar i establir les accions correctores a prendre.

Última revisió: no hi ha cap revisió anterior.

Propera revisió: pendent d'establir.

Promou