Indicador de transparència 01

Indicador de transparència i01

S'especifiquen dades biogràfiques de l'alcalde i dels regidors de l'Ajuntament.

Comunicació

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

S'han publicat totes les dades biogràfiques (breu currículum professional i trajectòria política) dels membres de la Corporació Municipal.

Accions correctores

Última revisió: 15/11/2023

Propera revisió: 01/07/2019

Promou