Indicador de transparència 02

Indicador de transparència i02

S'especifiquen les adreces electròniques de l'alcaldessa i dels regidors de l'Ajuntament.

Comunicació

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

La informació es publica completa i actualitzada.

Accions correctores

Última revisió: 15/11/2023

Propera revisió: 01/07/2019

Promou