Indicador de transparència 03

Indicador de transparència i03

Es publica l'Agenda Institucional de l'Alcaldia

Comunicació

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

Es publica tota la informació de l'agenda institucional de l'alcaldessa i es fa de forma accessible.

Accions correctores

No en calen.

Última revisió: 15/05/2017

Propera revisió: 15/05/2018

Promou