Indicador de transparència 04

Indicador de transparència i04

Es publica de forma completa la Relació de Llocs de treball (RLT) de l'Ajuntament.

Recursos Humans

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

Es publica la informació que demana l'indicador

Accions correctores

No en calen

Última revisió: 24/02/2017

Propera revisió: 24/02/2018

Promou