Indicador de transparència 06

Indicador de transparència i06

Es publica l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament, i el desenvolupament i execució de la mateixa.

Recursos Humans

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

Es publica l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament i de l'OACSE i el desenvolupament i execució de tots els processos de selecció.

Accions correctores

No en calen.

Última revisió: 24/02/2017

Propera revisió: 31/05/2016

Promou