Indicador de transparència 10

Indicador de transparència i10

Està aprovada i es publica l'Agenda Local 21 i/o el Pla Estratègic (o Mapa estratègic) municipal

Medi Ambient

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

Es publiquen tots els documents a que fa referència l'indicador

Accions correctores

Última revisió: 16/02/2017

Propera revisió: 17/02/2018

Promou