Indicador de transparència 14

Indicador de transparència i14

Actes íntegres dels Plens Municipals.

Comissió de Transparència

Nivell de compliment (0 - 100%): 90%

Justificació del nivell de compliment

Es publiquen les actes de ple un cop aprovades. Des del Ple d'octubre de 2014 es publica, també, l'àudio integre de la sessió.

S'observa, no obstant, que no s'han publicat les actes corresponents als mesos de maig i juny de 2015.

Accions correctores

Publicar les actes aprovades de maig i juny de 2015.

Última revisió: 07/04/2016

Propera revisió: 31/05/2016

Promou