Indicador de transparència 15

Indicador de transparència i15

Acords complets de les Juntes de Govern i les Actes íntegres quan actuen per delegació del Ple.

Secretaria

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

Es dona publicitat al text dels acords adoptats

Accions correctores

No s'apliquen

Última revisió: 07/04/2016

Propera revisió: 01/07/2020

Promou