Indicador de transparència 16

Indicador de transparència i16

Es poden seguir en directe en la web i/o queden emmagatzemats en la mateixa els vídeos dels Plens municipals.

Comunicació

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

Es publiquen els enllaços on es poden visionar els plens municipals.

Accions correctores

Última revisió: 09/02/2017

Propera revisió: 31/12/2017

Promou