Indicador de transparència 20

Indicador de transparència i20

Existeix un Cercador intern clarament visible en la web de l'Ajuntament.

Serveis Informàtics

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

El web disposa d'un cercador intern ubicat en un lloc ben visible de la pàgina principal i de les pàgines interiors.

Accions correctores

No en calen.

Última revisió: 20/02/2017

Propera revisió: 20/02/2018

Promou