Indicador de transparència 22

Indicador de transparència i22

Es publiquen dades sobre les preguntes rebudes dels ciutadans o organitzacions.

Comissió de Transparència

Nivell de compliment (0 - 100%): 90%

Justificació del nivell de compliment

Es publica la informació però falta encomanar la promoció de l'indicador a un departament de l'Ajuntament.

Accions correctores

Es proposarà la promoció de l'indicador a un departament intern.

Última revisió: 08/08/2019

Propera revisió: 27/03/2018

Promou