Indicador de transparència 26

Indicador de transparència i26

S'arreplega en la Web informació actualitzada sobre la situació mediambiental (contaminació de l'aire i acústica) en el municipi.

Medi Ambient

Nivell de compliment (0 - 100%): 90%

Justificació del nivell de compliment

Pendent de que el promotor de l'indicador valide l'avaluació interna.

Accions correctores

S'encomanarà al promotor de l'indicador que valide l'avaluació interna.

Última revisió: 27/03/2017

Propera revisió: 27/03/2018

Promou