Indicador de transparència 27

Indicador de transparència i27

Es contempla en el web municipal un espai perquè expressen les seues opinions i propostes els grups polítics municipals.

Comunicació

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

Hem incorporat les adreces web dels quatre grups que integren la corporació municipal.

Accions correctores

Última revisió: 09/02/2017

Propera revisió: 01/07/2019

Promou