Indicador de transparència 28

Indicador de transparència i28

Es contempla en el web un espai reservat per a les diferents associacions de veïns del municipi i es publica una relació dels temes o preguntes formulades per aquestes Associacions.

Serveis Informàtics

Nivell de compliment (0 - 100%): 50%

Justificació del nivell de compliment

El web ofereix informació bàsica actualitzada (domicili social, dades de contacte, objectius estatutaris, ...) sobre les associacions culturals, de medi ambient, de veïns, d'oci, escolars, esportives, professionals, socials i turístiques de Benicarló però no es publica una relació dels temes o preguntes formulades per aquestes.

Accions correctores

Es traslladarà a la Comissió de Transparència la proposta d'incorporar al web un apartat que arreplegue totes les preguntes i propostes formulades per les diferents associacions.

Última revisió: 21/10/2015

Propera revisió: 31/03/2016

Promou