Indicador de transparència 30

Indicador de transparència i30

Existeix i es publica un Reglament de Participació ciutadana.

Participació Ciutadana

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

Es publica el document complet

Accions correctores

No en calen.

Última revisió: 16/02/2017

Propera revisió: 17/02/2018

Promou