Indicador de transparència 44

Indicador de transparència i44

Es publiquen els informes trimestrals relatius a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors.

Intervenció

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

Es publica al web tota la informació que exigeix l'indicador i es manté actualitzada.

Accions correctores

No en calen

Última revisió: 26/06/2017

Propera revisió: 26/06/2018

Promou