Indicador de transparència 46

Indicador de transparència i46

S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les Meses de contractació.

Contractació

Nivell de compliment (0 - 100%): 70%

Justificació del nivell de compliment

L'indicador no té assignat un departament encarregat de promocionar-lo.

Accions correctores

Es proposarà assignar un departament com a promotor de l'indicador

Última revisió: 27/03/2017

Propera revisió: 27/03/2018

Promou

-->