Indicador de transparència 47

Indicador de transparència i47

Es publiquen les Actes de les Meses de Contractació.

Contractació

Nivell de compliment (0 - 100%): 00000%

Justificació del nivell de compliment

Dicha información se publica en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Accions correctores

Última revisió: 27/03/2017

Propera revisió: 15/02/21

Promou

-->