Indicador de transparència 47

Indicador de transparència i47

Es publiquen les Actes de les Meses de Contractació.

Contractació

Nivell de compliment (0 - 100%): 90%

Justificació del nivell de compliment

L'indicador no té assignat un departament encarregat de promocionar-lo.

Accions correctores

Es proposarà assignar un departament com a promotor de l'indicador

Última revisió: 27/03/2017

Propera revisió: 27/03/2018

Promou

-->