Indicador de transparència 47

Indicador de transparència i47

Es publiquen les Actes de les Meses de Contractació.

Contractació

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

Se redirecciona al perfil de contractant, on es troben totes les actes dels expedients

Accions correctores

Cap

Última revisió: no hi ha cap revisió anterior.

Propera revisió: 31/12/2199

Promou