Indicador de transparència 48

Indicador de transparència i48

Es publica la llista i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament.

Comissió de Transparència

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

Es crea un llistat amb el nom de les empreses que han realitzar les operacions més importants amb l?Ajuntament i apareixen en la Plataforma de Contractació.

Accions correctores

Cap

Última revisió: no hi ha cap revisió anterior.

Propera revisió: 31/12/2199

Promou