Indicador de transparència 50

Indicador de transparència i50

Està publicat el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els mapes i plànols que ho detallen.

Comissió de Transparència

Nivell de compliment (0 - 100%): 90%

Justificació del nivell de compliment

L'indicador no té assignat un departament encarregat de promocionar-lo.

Accions correctores

Es proposarà assignar un departament com a promotor de l'indicador

Última revisió: 27/03/2017

Propera revisió: 27/03/2018

Promou