Indicador de transparència 51

Indicador de transparència i51

Es publiquen les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius a medi ambient, així com els informes de seguiment dels mateixos.

Medi Ambient

Nivell de compliment (0 - 100%): 80%

Justificació del nivell de compliment

Falta publicar més informació i l'avaluació interna del promotor de l'indicador

Accions correctores

Es proposarà al promotor que publique la información que falta i que avalue l'indicador

Última revisió: 27/03/2017

Propera revisió: pendent d'establir.

Promou