Indicador de transparència 52

Indicador de transparència i52

Es publiquen els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals.

Medi Ambient

Nivell de compliment (0 - 100%): 75%

Justificació del nivell de compliment

La informació s'hauria de publicar en un apartat específic i l'avaluació l'ha de fer el promotor de l'indicador.

Accions correctores

Es proposarà la creació d'un apartat específic i l'avaluació per part del promotor de l'indicador.

Última revisió: 28/03/2017

Propera revisió: 28/03/2018

Promou