Indicador de transparència 54

Indicador de transparència i54

Es publica informació precisa dels Convenis urbanístics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució.

Comissió de Transparència

Nivell de compliment (0 - 100%): 90%

Justificació del nivell de compliment

L'indicador no té assignat un departament encarregat de promocionar-lo.

Accions correctores

Es proposarà assignar un departament com a promotor de l'indicador

Última revisió: 28/03/2017

Propera revisió: 28/03/2018

Promou