Indicador de transparència 57

Indicador de transparència i57

Es publiquen els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques més importants.

Comissió de Transparència

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

Se redirecciona al perfil de contractant, on es troba la documentació dels expedients.

Accions correctores

Cap

Última revisió: no hi ha cap revisió anterior.

Propera revisió: 31/12/2199

Promou