Indicador de transparència 58

Indicador de transparència i58

Es publiquen les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants.

Comissió de Transparència

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

Es crea un llistat dels expedients de modificacions de contractes d'obres.

Accions correctores

Cap

Última revisió: no hi ha cap revisió anterior.

Propera revisió: 31/12/2199

Promou