Indicador de transparència 59

Indicador de transparència i59

Es publica el llistat d'empreses que han concorregut a la licitació de les obres públiques.

Contractació

Nivell de compliment (0 - 100%): 25%

Justificació del nivell de compliment

No es publica la informació.

Accions correctores

Es proposarà assignar la promoció de l'indicador a un departament i la creació d'un apartat específic.

Última revisió: 28/03/2017

Propera revisió: 28/03/2018

Promou

-->