Indicador de transparència 59

Indicador de transparència i59

Es publica el llistat d'empreses que han concorregut a la licitació de les obres públiques.

Contractació

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

Es crea un llistat amb les empreses que ha concorregut a licitació pública i apareixen en la Plataforma de Contractació.

Accions correctores

Cap

Última revisió: no hi ha cap revisió anterior.

Propera revisió: 31/12/2199

Promou