Indicador de transparència 60

Indicador de transparència i60

Es publica el nom de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants.

Contractació

Nivell de compliment (0 - 100%): 25%

Justificació del nivell de compliment

No hi ha un departament assignat per promocionar l'indicador. No hi ha un apartat específic on publicar la informació. La información està publicada dins de cada expedient en el Perfil del Contractant però s'hauria d'oferir aquesta información de forma resumida i més accessible mitjançant un enllaç específic a la web.

Accions correctores

Es proposarà assignar la promoció de l'indicador a un departament i la creació d'un apartat específic.

Última revisió: 28/03/2017

Propera revisió: No hay un departamento asignado para promocionar el indicador. No hay un apartado específico donde publicar la información.

Promou

-->