Indicador de transparència 60

Indicador de transparència i60

Es publica el nom de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants.

Contractació

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

Es crea un llistat amb el nom de les empreses que han realitzar les obres públiques més importants i apareixen en la Plataforma de Contractació.

Accions correctores

Cap

Última revisió: no hi ha cap revisió anterior.

Propera revisió: 31/12/2199

Promou