Indicador de transparència 67

Indicador de transparència i67

Es publiquen els informes interns dels òrgans d'assessorament jurídic i de la intervenció, una vegada que són definitius

Intervenció

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

Es publica al web tota la informació que exigeix l'indicador i es manté actualitzada.

Accions correctores

No en calen

Última revisió: 26/06/2017

Propera revisió: 26/06/2018

Promou

Secretaria

Nivell de compliment (0 - 100%): 50%

Justificació del nivell de compliment

Falta publicar les actes de la Junta de Govern Local.

Accions correctores

En procés d'estudiar i establir les accions correctores a prendre.

Última revisió: 25/09/2015

Propera revisió: pendent d'establir.

Promou