Indicador de transparència 69

Indicador de transparència i69

Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats

Contractació

Nivell de compliment (0 - 100%): 75%

Justificació del nivell de compliment

No hi ha un departament assignat per promocionar l'indicador.

Accions correctores

Es proposarà assignar la promoció de l'indicador a un departament.

Última revisió: 28/03/2017

Propera revisió: 28/03/2018

Promou

-->