Indicador de transparència 69

Indicador de transparència i69

Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats

Contractació

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

Es crea un llistat amb dels expedients de modificacions de contractes

Accions correctores

Cap

Última revisió: no hi ha cap revisió anterior.

Propera revisió: 31/12/2099

Promou