Indicador de transparència 70

Indicador de transparència i70

Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els contractes menors formalitzats amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris

Contractació

  • No es publica cap document al web relacionat amb l'indicador.

Nivell de compliment (0 - 100%): 1516%

Justificació del nivell de compliment

1517

Accions correctores

No cal aplicar-ne

Última revisió: no hi ha cap revisió anterior.

Propera revisió: 15/02/21

Promou