Indicador de transparència 74

Indicador de transparència i74

Es publiquen les retribucions percebudes pels Alts càrrecs (almenys dels càrrecs electes i si escau Directors generals) de l'Ajuntament i els màxims responsables de les Entitats participades pel mateix

Tresoreria

Nivell de compliment (0 - 100%): 75%

Justificació del nivell de compliment

No hi ha un departament assignat per promocionar l'indicador ni un apartat específic on publicar-la.

Accions correctores

Es proposarà assignar la promoció de l'indicador a un departament i la creació d'un apartat específic.

Última revisió: 28/03/2017

Propera revisió: 28/03/2018

Promou