Indicador de transparència 78

Indicador de transparència i78

Es publiquen els Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada (almenys trimestralment) sobre el seu estat d'execució.

Intervenció

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

Es publiquen els Pressupostos de l'Ajuntament.

Accions correctores

No requereix d'accions correctores.

Última revisió: 27/11/2019

Propera revisió: 29/03/2020

Promou